Rijtest wat nu?

Rijtest en wat nu?

 

Met een rijtest beoordeelt het CBR of u op een veilige en verantwoorde manier aan het verkeer kunt deelnemen. En of u een auto goed kunt bedienen en besturen. Lukt dit niet? Dan zal onze deskundige samen met u onderzoeken of uw beperking gecompenseerd kan worden door een training (rijlessen), door technische aanpassingen aan uw voertuig of door een orthopedisch hulpmiddel. Een rijtest is niet hetzelfde als een praktijkexamen.

Een arts van het CBR bekijkt op basis van uw Gezondheidsverklaring en het rapport van de medisch specialist of een rijtest nodig is. Is dat het geval? Dan krijgt u hiervoor een uitnodiging. Daarin staat of u de test doet in uw eigen voertuig of in een lesvoertuig. Zo’n rijtest is niet vrijblijvend. Zonder rijtest kunnen we niet beslissen of u rijexamen mag doen of uw rijbewijs kunt verlengen.


Wie neemt de rijtest af?

 

De rijtest wordt afgenomen door een deskundige van het CBR. Deze deskundige is er in gespecialiseerd om te beoordelen of u ondanks een beperking in staat bent om veilig te kunnen rijden.

 

Wat kunt u verwachten?

 

Voor de rijtest begint, maakt je kennis met de deskundige van het CBR. Daarna ga je samen de weg op voor de rijtest. Je kunt er voor kiezen mij mee te nemen als rijinstructeur, wat wel mijn advies is. Een rijtest is géén examen. Tijdens de rijtest kijkt de deskundige of jouw (medische) situatie geen probleem vormt om veilig te kunnen rijden. Na afloop hoor je gelijk hoe het is gegaan.

 

Soms is vervolgonderzoek nodig. De rijtestdeskundige geeft de uitkomst door aan de arts van het CBR. Die neemt het besluit over uw rijgeschiktheid. Dit besluit ontvang je schriftelijk van het CBR.

 

Waar letten ze op tijdens een rijtest?

 

Een rijtest is altijd maatwerk, aangepast aan uw situatie. Afhankelijk daarvan ligt de nadruk in de rijtest op ‘zien’, ‘denken’ of ‘doen’. En soms op een combinatie hiervan.

  • Dementie
  • ADD
  • ADHD
  • ASS (Autismespectrumstoornis)
  • Hersenletsel
  • Neurologische aandoeningen

 

Waar letten ze op tijdens de rijtest?

 

Bij ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (ASS) toetsen we op een deel van de hieronder genoemde punten:

 

  • ADHD: getoetst wordt of je je aandacht blijft houden en gerichte aandacht, en of je deze aandacht ook goed verdeelt en besluitvaardig bent
  • ADD: dan wordt er getoetst op of je de aandacht wel blijft houden en of je deze goed verdeelt en je besluitvaardigheid goed is
  • ASS: dan wordt getoetst of je de automatische handelingen ook zonder erbij na te denken doet (zonder te kijken) en of je de aandacht goed kunt verdelen en voorspellen wat andere weggebruikers hun gedrag zijn.

 

Per 1 juli 2021 zijn er wijzigingen bij het CBR over of je een rijtest moet gaan doen met jouw autisme; lees hierover meer op hun website of dit ook voor jou het geval is Hoe kan ik rijden met autisme?