Veiligheidsprotocol COVID-19

·       

 

f:

 • Check vooraf: De rijschool is verantwoordelijk dat voorafgaand aan de dienstverlening wordt vastgesteld dat zowel instructeurs, leerlingen als huisgenoten van voorgenoemde groepen geen klachten hebben die passen bij COVID-19. Voorafgaand aan de werkdag dienen aan de instructeurs de volgende twee controlevragen te worden gesteld:

 

 1. Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
 2. Heb jij of iemand in je huishouden i de afgelopen 24 uur last gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
 •  De rijschool dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
 • Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.
 • Voorafgaand aan elke les wordt het voertuig gedesinfecteerd en gelucht
 • Aanvullend kunnen leerling en instructeur zelfstandig besluiten om een eenvoudig soort mondkapje te dragen en handschoenen. Leerlingen moeten zelf zorgdragen voor deze beschermingsmaterialen als ze die willen dragen.
 • De rijschool dient voorafgaand aan elke les dezelfde vragen te stellen aan de leerling. Worden hier beide vragen met ‘nee’ beantwoord, dan kan de les starten.
 • Tijdens de les is de airco en luchtventilatie zoveel mogelijk uit houden en blijven ramen zoveel mogelijk gesloten om luchtcirculatie tegen te gaan.
 • Er mogen in de lesvoertuig maximaal twee personen zitten: de leerling en de instructeur.
 • Fysiek contact wordt vermeden, anderhalve meter afstand buiten de auto, er worden geen handen geschud, instructies na de rijles worden buiten de auto gevoerd en ook het maken van nieuwe afspraken voor rijles.

·